Tuyển Dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

CẤP QUẢN LÝ

Chỉ huy trưởng dự án

• Chỉ Huy Trưởng Dự Án: 2 vị trí
• Làm việc tại các dự án trong và ngoài nước.
Ứng tuyển

CẤP CHUYÊN VIÊN

Thư ký dự án

• Thư ký dự án cơ điện: 2 vị trí
• Làm việc tại các dự án trong và ngoài nước.
Ứng tuyển

Kế toán tổng hợp

• Kế toán tổng hợp: 1 vị trí
• Làm việc tại văn phòng công ty.

Kỹ sư điện

• Kỹ sư điện: 5 vị trí
• Làm việc tại văn phòng và các dự án.
Ứng tuyển

Kỹ sư cơ

• Kỹ sư cơ: 5 vị trí
• Làm việc tại văn phòng và các dự án.
Ứng tuyển

Kế toán thuế

• Kế toán thuế: 1 vị trí
• Làm việc tại văn phòng công ty.

nhân viên thi công

• Nhân viên thi công cơ điện: 40 vị trí
• Làm việc tại các dự án trong và ngoài nước.
Ứng tuyển

ỨNG VIÊN ĐỀ XUẤT VỊ TRÍ

Nếu vị trí bạn đang quan tâm hiện chưa có trong danh sách các vị trí đang tuyển dụng, vui lòng để lại thông tin để nhận được thông báo khi mở vị trí đó

Công Ty

Dự Án

Tuyển dụng

Liên hệ

Ho Chi Minh head office:
🏠 1st floor, 67-69 Hanoi highway, Thao Dien ward, District 2
☏  (+84) 28 6258 7666 – 28 6258 7668
✉  Phuongnguyen@htgco.com.vn
 
 
Ha Noi branch office:
🏠 Room 701 N01-T5 Lac Hong building, Xuan Tao street, North Tu Liem district
☏  (+84) 24 5678 0068
✉  Phuongnguyen@htgco.com.vn